I den praktiska världen finns det två typer av människor som tror på gud och kraft av böner och andra som förnekar bönekraften. Dessa kategoriseras som troende som tror och skeptiker som förnekar. Även om det inte finns någon vetenskaplig forskning och teorier för att bevisa bönernas kraft, men människor som har tro på bönerna, har egna berättelser att berätta och självklart böner.

Bön är ett trossystem som förbinder sig med den gudomliga energikällan och hjälper till att få det mirakulösa resultatet. Bönens kraft är så stark att det ibland gör det möjligt för läkare / forskare att tänka på det som att mirakel hände på grund av böner. Jag har träffat ett antal personer som delade sina berättelser och upplevelser av böner. För de flesta av dem visade bön sig vara det enda hoppet som fick dem att leva sina liv. Bön ger mod och styrka för att möta de svåraste situationerna och komma ut som en vinnare.

Bön är en av de viktigaste delarna av andlighet. Varje religion i alla delar av världen betonar vikten av böner. Människor tror att böner har befogenhet att göra extraordinära saker bortom förväntningar och ord. Det kan få tillbaka livet från döden och kan omvandla omöjligt till möjligt. Även om dessa saker är svåra att förklara eller bevisa vetenskapligt, men böner ger hopp till mänskligheten och mod att möta utmaningarna.